A2:41


(Rubrik:)   Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Bäresta ähr 3 hemman och een
      crone uthiordh, huilken ligger i tege-
      skiffte i åker och engh alle 3 hem-
      man tilhopa 14 öre och 20 pengland
B   Uthsäde det ena åhret i Stora
      gierdet                                                     24 tunnor
C   Uthsäde i det andra gierdet till
      samma åhr                                               20 tunnor
D   Det andra åhret till hele byen                    20 1/2 tunna
E   Uthsäde i Lilla gierdet till
      samma åhr                                               14 tunnor
F   Hårdhewalss höö aff Byengen                   70 lass
G   Een åkerfiell till Nyby specifi-
      cerat  folio 45.

      Till denne byen ähr skogh
      och mulebete till nödhtörften

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr frelsse.   4 1/3 örissland
      Uthsäde det ena åhret                                 12  13/16 tunna
      Det andra åhret                                           10 1/16 tunna
      Höö till samma gårdh                                   20 lass

      Een åkerwret till denne gården huilken
      ähr affrijtat och noterat med  K
      folio 46
                                                        1/2 tunna

      2.   Millangården ähr skatte.  4 1/2 öressland
      Uthsäde till denne gården                            13 5/16 tunnor
      Det andra åhret                                           10 7/16 tunnor
      Höö till samma gårdh                                   21 lass

      3.   Södher gården ähr skatte lijka medh
      Millangården i öretaal och ägor
H   En uthiordz fiell till samma gård                    2 1/2 tunna
      Till Södher gården ähr een crone
      uthiordh i Skijberga affrijtat
      folio 47.
      Uthsäde på uthiorden det ena
      åhret                                                           4 7/16 tunnor
      Det andra åhret                                           3 7/16 tunnor
      Höö till uthiorden                                         7 lass

(Karttext:)
Grund jordh
Leer myl-la
Grund jord
Leer mylla
Skyberga ägor på denna sijdan
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Nyby ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Nyby ägor på denna sijdhan