A2:42-43


(Rubrik:)   Olands  häradh  Stabby sochn

      Notarum Explicatio

A   Gränum ähr 3 hemman.   Alle tilhopa     20 öressland
B   Uthsäde det ena åhret i Norre gierdet            38 tunnor
C   Odensslandz jord 2 fieller i samma gierde       13/16 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Westra gierdet       32 tunnor
E   2 fieller Odensslandz jord i samma gierde        1 tunna
F   Höö aff  engerna widh byen                           110 lass
G   Höö aff Odensslanden                                   16 lass

      Till denne byen ähr skogh till wedh och
      gierssle, mulebete till nödhtorfften

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr frelsse  welborne Clas Uglass
      Uthsäde det ena åhret                                  17 1/16 tunna
      Uthsäde aff Odensslanden till samma åhr          3/8 tunnor
H   Een wret till samma åhr                                    3/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till denne gården        14 3/8 tunne
      Uthsäde aff Odenslanden till samma år             7/16 tunnor
I    Een wret till samma åhr                                    2 1/2 tunna
K   Een wret till samma år                                     1/4 tunna
      Höö aff By engerna                                         50 lass
      Höö aff Odensslunden                                    7 lass

      2. Andra gården ähr skatte.     5 öressland1 
      Uthsäde det ena åhret                                    9 3/8 tunnor
      Uthsäde aff Odensslanden till samma åhr        3/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                                 8 tunnor
      Uthsäde aff Odensslanden till samma åhr        1/4 tunna
L   Een wret till samma åhr                                  1 tunna
M   En wret till samma åhr                                   1/2 tunna
      Höö aff  By engen                                         27 lass
      Höö aff Odensslanden                                   4 lass

      3.   Tridie gården ähr frelsse.   6 öressland
      Uthsäde det ena åhret                                    11 1/2 tunna
      Uthsäde aff Odensslanden till samma åhr        1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                 9 9/16 tunne
      Uthsäde aff Odensslanden till samma åhr        5/16 tunnor
N   Een wret till samma åhr                                  3/16 tunnor
O   Een wret till samma åhr                                  1/4 tunna
      Höö aff By engen till                                      33 lass
      Höö aff Odensslanden                                   5 lass

(Karttext:)
Grund jord
Moo jord
Leer mylla
Inninge ägor på denna sijdhan
Grund jord
Grund jordh
Grund jordh
Leer myl-la
Leer myl-la
Grund jord
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Grund jord
Grund jordh
Ormeres ägor på denna sijdhan
Scala ulnarum
 
______________
1 Orissl  ms