A2:44


(Rubrik:)  Olands häradh

      Notarum explicatio

      Effterskriffne enger och wreter ligga
      till Nyby och ähra specificerade
      som efterfölier

A   Een engh till Nyby
B   Een wret till Nyby
C   Een wret ill Nyby
D   Een skogs engh till Nyby
E   Een wret till Nyby                             Specificerade
F   Een wret till Nyby                             folio 45
G   Een wret till Nyby
H   Een wret till Nyby
I    Een wret till Nyby
K   Een wret till Nyby
L   Een wret till Nyby

(Karttext:)
Grund jord
Stabby ägor på denna sijda
Scala ulnarum