A2:45


(Rubrik:)   Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Nyby ähr 3 hemman alle tilho-
      pa.       16  öressland
B   Uthsäde i norre gierdet                           12 tunnor
C   Uthsäde i wreten till samma åhr                 8 tunnor
      Een åkerfiell i Bersta gierdet till
      samma åhr affrijtat och noterat
      medh G  folio 41                                     1 1/2 tunna
D   Uthsäde det andra åhret                           18 tunnor
E   Hårdhewalss höö af Byengen                    50 lass
      Hårdhewalss höö aff Wester engen
      huilken ähr affrijtat och note-
      rat medh  A  folio 44                                20 lass

      Till denne byen ähr skogh
      och mulebete till nödhtörfften

      Specialis explicatio

      1.   Wester gården ähr skatte.      5 1/2 öresland
      Uthsäde det ena åhret                             7 3/8 tunnor
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat med  B  folio 44                    3/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                          6 1/8 tunna
      Een wret till samma gård affrijtat
      och noterat med  C  folio 44                   1 1/2  tunna
      Een wret till samma gård affrijtat
      och noterat med  D  folio 44                    1/4 tunna

      Höö afff By engen                                   24 lass
      Hårdhewalss höö aff een skogs engh
      huilken ähr affrijtat och noterat
      medh  E  folio 44                                      6 lass

      2.   Millangården ähr skatte.    4 1/3 öressland

      Uthsäde det ena åhret                              5 13/16 tunnor
      Det andra åhret                                        4 7/8 tunnor
      Een wret till samma gård affrijtat.
      och noterat med  F  folio 44                     1 3/4 tunnor
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat med  G  folio 44                     1 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat med  H  folio 44                      1/2 tunna
      Höö till samma gårdh                                19 lass

      3.   Öster gården ähr skatte  6 öre och 4 pengland
      Uthsäde det ena åhret                               8 1/4 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  I  folio 44                    3/8 tunna
      Uthsäde det andra åhret                          6 15/16 tunne
      Een wret till samma gård affrijtat
      och noterat med  K  folio 44                   1 tunna
      Een wret till samma gård affrijtat
      och noterat med  L  folio 44                    1/16 tunna
      Höö1 till samma gårdh
                           27 lass

(Karttext:)
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Stabby ägor på denna sijdhan
Ler mylla
Ler mylla
Stabby ägor på denna sijdhan

____________
1 Hoo ms