A2:46-47


(Rubrik:)    Olands häradh     Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Skyberga ähr 4 hemman och een
      skatte uthiordh.    Alle tilhopa 32 öressland
B   Uthsäde det ena åhret i Östra giär-
      det                                                         54 tunnor
C   Uthsäde det andra åhret i Norre
      giärdet                                                    21 tunna
D   Uthsäde i Södra gierdet till samma
      åhr                                                         17 tunnor
E   Een wret till samma åhr                            5 1/2 tunna
F   Een wret till samma åhr                             3/4 tunnor
G   Een wret till samma åhr                            1 tunna
H   Een wret till samma åhr                            3 tunnor
I    Der som ståår noterat  duger til åker
K   Een åkerwret ligger till Norresta
      gården i Bärsta   specificerat folio 41.
L   Hårdewalss höö aff Norre engen             48 lass
M   Hårdewals höö aff By engen                  30 lass
N   Hårdewals höö aff Stoor engen              30 lass

      Till denne byen ähr lijtet skogh
      och mulebete

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr accademias    10 öresland
       Uthsäde det ena åhret                     16 7/8 tunnor
       Det andra åhret                               15 tunnor
O    En wret till samma åhr                      1/2 tunna
      Hårdewals höö till                            34 lass
     
      2.   Andra gården ähr frelsse.    8 öressland
      Åke Hansons Ulfsparre
      Uthsäde det andra åhret                   5 1/16 tunna
P   Een wret till samma åhr                     1 tunna
      Det andra åhret                                4 1/2 tunna
Q   En wret till samma åhr                      7/8 tunnor
R   Een wret till                                      3/8 tunnor
      Hårdhewalss höö till                         11 lass
      En skatte uthiordh her i byen  1 1/2 öressland
      ligger till 3 gården i Bärsta specifi-
      cerat folio 41
 
      3.  Tridie gården ähr skatte.    11 öre och 4 penningland
      Uthsäde det ena åhret                        18 13/16 tunna
S   En wret till samma åhr                         1/4 tunna
      Det andra åhret                                  16 3/4 tunna
      Höö till samma gårdh                          36 lass

      4.  Södher gården ähr skatte.     6  1/3 öressland
      Uthsäde det ena åhret                         10 11/16 tunnor
      Det andra åhret                                   9 1/2 tunna
T   Een wret till                                          1/2 tunna
      Höö till denne gårdh                            22 lass

(Karttext:)
Swagh jord
Swag jordh
Leer myl-la
Leer mylla
Grund jordh
Sand mylla
Bärsta ägor på denna sijdhan
Grund jordh
Leer mylla
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer mylla
Jönninge ägor på denna sijdhan
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer myl-la
Miölsta ägor på denna sijdhan
Miölsta ägor på denna sijdan
6 1/2 pl1 
Scala ulnarum

____________
1 pl (penningland)