A2:48


(Rubrik:)   Olands häradh

      Notarum explicatio

      Desze enger och kierr liggia till
      Wässby och ähra specificerade som
      effterfölier

A   Tuå enges fieller i Morss engen till
      Westra gården i Wässby specificerat
      folio   50                              
B   Een enges fiell till Lyan                  3 lass
C   Een engesfiell till Gunbyen speci-
      ficerat    folio  81
D   4 enges kiärr till Wester gården i
      Wässby.  Specifierade folio 50.
E   Eet enges kiärr till Öster gården i
      Wässby Quarn Myra benämdh.  Specifi-
      cerat  folio 50.