A2:52


(Rubrik:)   Olands häradh

      Notarum Explicatio

A   Ubby ähr 2 skattehemman både
      tillhopa.          12 örissland
B   Uthsäde till hele byen i Stora gierdet         22 tunnor
C   I Lilla gierdet till samma åhr                      10 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Söder giär-
      det                                                          11 tunnor
E   I Quarne gierdet till samma åhr                   9 tunnor
F   Hårdhewalss höö aff Wester engen           10 lass
G   Smatt1 starrhöö aff skogs engerna            60 lass

      Till Ubby ähr godh skogh och
      mulebete

      Specialis explicatio

      1.  Östra gården ähr skatte.    60 örisland
      Uthsäde det ena åhret                              16 tunnor
      Det andra åhret                                        10 tunnor
H   Een wret till samma åhr                             1/4 tunna
      Höö aff engerna tilhopa                            35 lass

      2.  Den andra gården ähr lijka medh den
      första i öretaal och ägor

Scala ulnarum

(Karttext:)
Swagh jord
Swag jord
Leer myl-la
Swag jordh
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer mylla
Suag jordh
Wessby ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Wessby ägor på denna sijdan

_____________
1 Fel för smått?