A2:53


(Rubrik:)   Stabby sochn

      Notarum explicatio

I    Åby ähr it skattehemman.    10 2/3 örissland
K   Uthsäde det ena åhret i Norre gierdet         5 tunnor
L   Obrukat åker i samma gierdet                     2 tunnor
M   I det andra gierdet till samma åhr               9 1/2 tunna
N   Uthsäde det andra åhret i Södher
      gierdet                                                     10 tunnor
O   I Westra gierdet till samma åhr                  7 tunnor
P   Höö aff  By engen                                    14 lass
Q   Höö aff Norre skogs engen                     10 lass
R   Höö aff Södher skogs engen                    10 lass
      Till detta hemman ähr miöl och såge-
      quarns stelle, som går lijtet höst och wåår

      Till samma hemman ähr godh skog
      och mulebete

(Karttext:)
Ubby ägor på denna sijdhan
Leer myl-la
Grund jordh
Swag jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Swagh jordh
Swagh jordh
Wessby ägor på denna sijdhan