A2:54-55


(Rubrik:)   Olands häradh   Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Jönninge ähr 4 hemman.  Alle tilhopa  30 öressland
B   Uthsäde till hele byen i Westra gierdet        30 tunnor
C   I Lilla gierdet till samma åhr                       24 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Norre gierdet     32 tunnor
E   I det andra gierdet till samma åhr               20 tunnor
F   Höö till hele byen                                   108 lass

      Till denne byen ähr illack skogh till wedh
      och giärssle, mulebete lijtit.

      Specialis explicatio

      1.  Norre gården ähr frelsse         8 örissland
      Undher Ora?
      Een frelsse uthiordh till samma gårdh     2 1/3  örissland
     
Uthsäde det ena åhret                              18 9/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                           17 7/8 tunnor
      En wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh  C  folio 56                          3/8 tunnor
      Een beteshaga huilken duger till åker affrijtat
      och noterat medh  H  folio 56.
      Een betes hage duger till åker noterat med  G  folio 56.
      Een wret till samma gårdh affrijtat och noterat
      medh  B  folio 56.                                      1/2 tunna
      Höö till samma gårdh                                 36 lass

      2.  Andra gården ähr frelsse    4 örissland
      Welborne Claass Uglas
      Uthsäde det ena åhret                                7 3/16 tunna
      Det andra åhret                                         6 7/8 tunnor
G   En wret till samma åhr                                2 tunnor
      Een enges haga affrijtat och noterat medh  F
      folio 56.                                                    2 lass
      Höö till samma gårdh                                14 lass

      3.  Tridie gården ähr skatte  7 öre och 20 pengland
      Uthsäde det ena åhret                               14 1/16 tunna
      Det andra åhret                                         13 9/16 tunnor
      En obrukat wret till samma gårdh huilken
      ähr affrijtat och noterat med  D  folio 56     2 1/2 tunna
      Höö till                                                      29 lass

      4.  Fierde gården ähr skatte lijka medh tridie gården
      i öretaal, åker och engh
      En wret brukat och obrukat åker affrijtat och
      noterat medh  E  folio 56                           3 1/2 tunna
      En obrukat wret affrijtat och noterat medh  A
      folio  56                                                    3 1/2 tunna

(Karttext:)
Swagh jord
Sandh myl-la
Sandh mylla
Sandh mylla
Sandh myl-la
Sandh mylla
Leer myl-la
Leer myl-la
Sand mylla
Sand mylla
Leer mylla
Sandh myl-la
Leer mylla
Leer myl-la
Sandh mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Sandh mylla
Leer mylla
Leer mylla
Skiberga ägor på denna sijdhan
Skoby ägor på denna sijdhan
Wittia ägor på denna sijdhan
Inninge ägor på denna sijdhan
Miölstad ägor på denna sijdhan
Scala ulnarum