A2:56


(Rubrik:)   Olands häradh

      Notarum explicatio

      Effterskrifne wreter liggia till
      Jönninge och ähra specificerade som
      effter fölier

A   Een obrukat wret
B   Een wret
C   Een wret
D   Een obrukat wret
E   Een wret
F   Een enges haga                           specificerade
G   Een betes haga                           folio 54.
H   Een betes haga
I    Duger till åker

Scala ulnarum