A2:57


(Rubrik:)   Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Miölsta ähr 2 hemman, både tilhopa     10 2/3 öresland
B   Uthsäde det ena åhret i Östra gierdet           16 tunnor
C   Uthsäde det andra åhret i Westra gierdet     12 tunnor
D   Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr            4 1/2 tunna
E   Smått starr höö                                           100 lass

      Till denne byen ähr huarken skogh
      eller mulebete

      Specialis explicatio

      1.  Norre gården ähr skatte    5 1/3 öressland
      Uthsäde det ena åhret                                8 tunnor
      Det andra åhret                                         8 1/4 tunna
      Höö                                                          50 lass

      2.  Den andra gården ähr skatte lijka medh
      Norre gårdhen i öretaal och ägor
     
      Till denne byen ligger een uthiord i Inninge  1 1/3 öresland
      Uthsäde det ena åhret till uthiorden            1 3/8 tunnor
      Det andra åhret                                         1 1/4 tunna
      En wret till samma åhr affrijtat och noterat
      medh  N  folio 59.                                      5/8 tunnor
      Engh till uthiorden                                      9 lass

(Karttext:)
Bärsta ägor på denne sidhan
Skiberga ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Skiberga ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Grund jordh
Grund jordh
Grundh jord
Nyby på denna sijdhan
Leer myl-la
Grund jordh
Leer mylla
Leer mylla
Stabby ägor
Inninge ägor på denna sidhan