A2:6-7

(Rubrik:)  Olands häradh  Tuna sochn

Notarum explicatio

A   Söder Edinge ähr 3 hemman.  Alle tilhopa 17 öre och 2 peningland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret i öster gierdet        10 tunnor
C   Uthsäde i ny gierdet till samma åhr                              10 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i södher gierdet                     13 tunnor
E   Uthsäde i wester gierdet till samma åhr                          6 tunnor
F   Smått starrhöö aff  stoor engen                                    100 lass
G   Hårdhwalss höö aff hag engen                                      14 lass
H   Hårdhwalss höö aff lööten                                            30 lass

     Till denne byen ähr skogh till wedh och
     gierssle, mulebete godt, fiskiewatn
     till nödhtörfften

     Specialis explicatio

1   Norr gården ähr skatte.     4 öre och 10 peningland
     Uthsäde till denne gården det ena åhret.                         5 1/8 tunna
I   En wret till samma åhr                                                    1 tunna
     Uthsäde till samma gårdh det andra åhret                       4 7/8 tunna
     Höö till samma gårdh                                                    37 lass
2   Millan gården ähr crone.         7 2/3 öresland
     Uthsäde det ena åhret                                                    8 15/16 tunna
     Det andra åhret                                                              8 1/2 tunna
     Höö till samma gårdh                                                     64 lass
3   Söder gården ähr frelsse.     5 öressland
     Undher Ora
     Uthsäde till denne gården det ena åhret                          5 13/16 tunnor
     Det andra åhret                                                              5 1/2 tunna
     Höö                                                                             43 lass

(Karttext)
Norre Edinge ägor på denna sijdhan
Ler myl-la
Leer mylla
Grund jord
Grund jordh
Leer myl-la
Moo jordh
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Moo jord
Leer mylla
Moo Jordh
Öster Edinge ägor på denna sijdhan
Scala ulnarum