A2:61


Adelund sochn,  Olandz häratt

Effterskrefne byar ähra i Adelunda sochn affmette   1642
                                                             af  Mårten Christiernson

Spånga                               folio 631
Skoby                                folio 64
Söderby                             folio 64
Åål                                     folio 68
Jorslunda                            folio 71
Tranebyen                          folio 73
Fredsta                              folio 75
Kleff                                  folio 78
Gunbyen                            folio 81
Adelunda Prästegårdh        folio 83
Eketompt                           folio 84
Fohammer                         folio 87
Wester Woxum                 folio 88
Spröslinge                         folio 91
Berga                                folio 92
Sundh                                folio 95
Åålsunda                           folio 96
Tolfförebyen                      folio 97
Weskinge                          folio 99
Lilla Stensunda                  folio 100Af Johan
Thoring
1645.

Marma fins                     folio 102                  Norrlösta                 folio  126
Ibidem Klockarrfiellen                                   Söderlösta                         128      
Noch Pastoris ibidem quarn                          Onssby                              129
Giärdzbyen                             104                Skreddare torpet                130
Haberga                                 105                Wettstad                             130
Sydinge Össby                        106                Norgärde                           132
Mälby                                     108                Bollinge                              133
Odeslandet i Golffuestad         109                Wässby                              135
Golffwestadh                          111                Lödeby utengiar                  136
Torrsunda                               1122               Lödeby                                137
Skarpössby                            113                Mysslinge                            138
Giälstadh                               114                Spånga byen                        140
Fröijestadh                            116                Happestadh                          141
Glåttestadh                            117                Kiällbärga                             143
Geela                                     118               Hammarby                            144
Fureby                                   123              
Sydinge                                  122
Bärby                                     124
Mångstadh                              125     

________________
1 Fol 63-100 skrivet i blyerts
2 Fol 112-144 skrivet i blyerts