A2:62-63


(Rubrik:)   Olands häradh  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Spånga ähr 4 hemman.  Alle tilhopa  23 öressland
      i byägorna, her till ligger och een uthiordh 
      medh  D  noterat Ahlbyen benämdh   4 öre och 20 peningland
B   Uthsäde  till hele byen i Norre gierdet                   20 tunnor
C   Uthsäde i  Öster gierdet till samma åhr                  5 1/4 tunna
D   Åhleby uthiord såås samma åhr                            22 1/4 tunna
E   Uthsäde det andra åhret i Westra gierdet              28 tunnor
F   Uthsäde i Södra gierdet till samma åhr                  18 1/2 tunna
G   Stora engen drager:
  när1 medel måtigh
      grässwäxt2 åhr ähr:  hårdhewals höö                    80 lass
H   Hårdhewalss eng till uthiorden                              14 lass

      Till denne byen ähr skogh till wedh
      och giärssle, mulebete till nödh-
      törften

      Specialis explicatio

      1.  Norre gården haffuer i byägorna      5 2/3 örissland
      denne gården haffuer och i uthiorden     1 örissland
      Uthsäde det ena åhret aff Byåkeren                     6 1/4 tunna
      Uthsäde aff uthiorden till samma åhr                     4 5/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till Norra gården            11 3/8 tunnor
      Hårdhewalss höö aff By engen                            20 lass
      Hårdhewalss höö aff uthiorden                            2 7/8 lass

      2.  Millangården ähr skatte.    6 örissland i byen
      Uthi uthiorden             1 öresland
      U
thsäde det ena åhret aff  byägorna                     6 9/16 tunna
      Aff uthiorden, uthsäde till samma åhr                    4 5/8 tunnor
                                                                
      Uthsäde det andra åhret till Millangården            12 1/6 tunna
      Hårdhewalss höö aff By engen                           21 lass
      Aff uthiorden hårdhewals höö                             2 7/8 lass
I    En åker wreet                                                      7/8 tunnor

      3.  Södra gården ähr skatte haffuer i byägorna   4 2/3 öresland
      Samma gårdh haffuer i uthiorden    2 öresland
     
Uthsäde till Södre gården det ena åhret i
      Byåkeren                                                          5 1/13 tunna
      Uthsäde aff uthiorden till samma åhr                   9 1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                    9 7/16 tunnor
      Hårdewals höö aff By engen                             16 lass
      Aff uthiorden hårdewals höö                             5 3/4 lass

      4.  Östra gården ähr och skatte haffuer i
      Byägorna             6 2/3 öressland
      I uthiorden                                20 pengland
      Uthsäde det ena åhret                                     7 1/4 tunna
      På uthiorden till samma åhr                             3 10/13 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                                 13 1/2 tunna
      Hårdhewals höö aff  Storengen                      23 lass
      Hårdhewals höö aff  uthiorden                        2 1/4 lass
K   Een ödes1 wret                                              1 tunneland

(Karttext:)
Betess haghe
Söderby ägor på denna sijdhan
Moo jordh
Moo jord
Leermylla
Leermyl-la
Moo jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Sandh jord
Leer mylla
Sandh jord
Leer myl-la
Grund jord
Tå siön
Sandh jordh
Leer myl-la
Leer mylla
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer mylla
Skoby ägor på denna sijdhan
Höklinge2 ägor på denna sijdhan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

________________
1 nar ms
2 gräswaxt ms
3 odes wret ms
4 Fel för Häklinge?