A2:64-65


(Rubrik:)  Olands häradh  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Skoby ähr skatte hemman. Alle
      tilhopa                24 öressland
B   Uthsäde i Westra gierdet                        18 tunnor
C   Uthsäde i Östra gierdet till samma åhr     17 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Norre gierdet  18 tunnor
E   Uthsäde i Södre gierdet till samma åhr     17 tunnor
F   Een engh till hele byen mesteparten
      starr botn till                                           100 lass

      Till denne byen ähr1 skogh till
      wedh och  gierssle, mulebete
      till nödhtörfften


      Specialis explicatio

      1. Den Norre gården ähr   9 örissland
      Uthsäde huart åhr till                             13 1/4 tunna
      Engh till                                                 37 1/2 lass
      Humblegårdh till                                      200 stenger
     
2.  Östra2 gården ähr 8 öressland3
      Uthsäde huart åhr                                 11 2/3 tunnor
     
Engh til                                                 33 1/3 lass
      3.  Södher gården ähr 7 öressland3
      Uthsäde huart åhr                                 10 1/6 tunna
      Engh till                                                 29 1/6 lass
      Quarn som hööst och wåår

      Till den Södre gården ligger een
      uthiordh Ahlebyen benämdh    3 1/3 öressland3
G   Uthsäde till uthiorden det ena åhret         2 15/16 tunnor
H   Det andra åhret                                      4 3/4 tunnor
I    Obrukat åker till uthiorden                      3 tunnor
K   Engh till uthiorden                                  4 lass

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Spånga ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Swagh jord
Leer myl-la
Leer myl-la
Spånga ägor på denna sijdhan
Höklinge ägo4
Leer myl-la
Leer mylla
Höklinge ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Jönninge ägor på denna sijdhan
Wessarens ägor på denna sijdhan
Wittia ägor


1 ahr ms
2 Ostra ms
3 oressland ms
4 Hoklinge ms