A2:69


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Denna engen ligger till Jordslunda
      och ähr specificerat som effterfölier

A   Root engen
B   Een engh                        Specificerat
C   Een engh                        folio 70
D   Een engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum