A2:73


(Rubrik:)    Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Tranebyen ähr itt skattehem-
      man               7 2/3 örisland
B   Uthsäde till Tranebyen det ena
      åhret                                           10 1/2 tunna
C   Uthsäde det andra åhret               9 1/4 tunna
D   Een obrukat wret till                    3/4 tunnor
E   Hårdhewalss höö till                    40 lass
F   Smått starr höö aff Siö-
     engen till                                     100 lass

      Detta torpet ligger till
      Tranebyen och ähr speci-
      ficerat som effterfölier

G   Torpet
H   Uthsäde till torpet det ena
      åhret                                         1 5/8 tunnor
I    Det andra åhret                          5/8 tunnor
K   Höö till torpet                           6 lass

      Till Tranebyen ähr godh
      skogh och mulebete
      fiskiewatn något lijtet

      Kan och giöras så mycken engh
      man will

(Karttext:)
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer myl-la
Grund jord
Leer myl-la