A2:74-75


(Rubrik:)    Olands häradh  Adelunda sochn

       Notarum explicatio

A   Fredsta ähr 4 hemman.   Alle tilhopa  30 öressland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret i Norre gierdet      16 1/2 tunna
C   I Östra giärdet till samma åhr                                      15 1/2 tunna
D   Uthsäde det andra åhret i Södher gierdet                    15 1/2 tunna
E   I Westra gierdet till samma åhr                                    13 tunnor
F   Hårdhewalss höö aff Wester engen                             14 lass
G   Hårdhewalss höö aff Stoor engen                               28 lass

      Till denne by ähr skogh till wedh och
      gierssle, mulebete till nödhtorfften

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr skatte           6 1/3 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret                    6 3/4 tunna
H   Een wret till samma åhr                                            7/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                                          6 tunnor
I    Een wret till samma åhr                                           1 5/8 tunnor
      Höö till Norre gården                                              9 lass
      Smått starrhöö aff een skogs engh affrijtat och
      noterat medh A folio 76                                         10 lass
      Smått starrhöö aff tuenne enges stycken i skogs engen
      affrijtat och noterat medh C folio 76                       8 lass
      Humblegårdh till                                                    200 stenger

      2.  Andra  gården ähr frelsse      8 öressland
            Undher Hessleby
      Uthsäde till denne gården det ena åhret                 8 1/2 tunna
K   Een wret till samma åhr                                        1 7/8 tunnor
L   Een wret till samma åhr                                         5/8 tunnor
      Uthsäde till denne gårdh det andra åhret               7 9/16 tunnor
M   Een wret till samma åhr                                        1 tunna
      Höö till denne gården                                           11 lass
      Een skogs engh till denne gården affrijtat och noterat
      medh  B  folio 76                                                 4 lass
      Humblegårdh till                                                   100 stenger

      3.   Tridie gården ähr crone         9 örissland
      Uthsäde det ena åhret till denne gården                 9 9/16 tunnor
      Uthsäde till samma gårdh det andra åhret              8 1/2 tunna
N   Een wret till samma gårdh                                    1 3/4 tunnor
      Höö aff by engerna
                                              12 lass
O   Een obrukat wret till denne gårdhen                      1 1/8 tunna
      Een skogs engh till denne gården affrijtat och noterat
      medh  E  folio 76                                                  5 lass
      Humblegårdh till                                                   160 stenger

      4.   Söder gården ähr skatte       6 2/3 örissland
      Uthsäde till dennne gården det ena åhret                7 1/16 tunna
P    Een wret till samma åhr                                         1 1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                       6 5/16 tunnor
Q   Een wret till samma åhr                                        3/4 tunnor
      Höö till denne gården                                           10 lass
      Een skogs engh till denne gården affrijtat och
      noterat medh  D  folio 76                                      4 lass
      Humblegårdh till                                                   100 stenger
      Till denne gården ähr een hiulquarn som gåår lijtet
            hööst och wåår

(Karttext:)
Kal-fue teppor
Leer mylla
Leer myl-la
Jässe jord
Jässe jord
Kalfwe tep-por
Leer myl-la
Betess hage
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Betes hage
Leer myl-la
Grund jord
Leer myl-la
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Kleffs ägor på denna sijdhan
Jorsslunda ägor på denne sijdhan
Jorsslunda ägor på denna sidhan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum