A2:76


(Rubrik:)    Olands häradh

      Notarum Explicatio

      Effterskriffne enger och wreter
      liggia till Frestad och ähr speci-
      ficerat som effterfölier

A   Een skogs engh
B   Een skogs engh                  Specificerade
C   Tuå skogs engier                folio 74
D   Een skogs engh
E   Een skogs engh