A2:77


(Rubrik:)     Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Effterskrifne wreter liggia till
      Kleff och ähra specifi-
      cerade som effterfölier

A   Een wreet
B   Een wret
C   Een wret
D   Een wret
E   Een wret                 Specificerade
F   Een wret                 folio 79
G   Een wret
H   Een wret
I    Een wret
K   Een wret

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum