A2:81


(Rubrik:)    Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Gunbyen ähr itt skattetorp
     3 1/3 örissland
B   Uthsäde till torpet det ena åhret               4 tunnor
C   Obrukat åker i samma gierdet                 3 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret                         2 3/4 tunne
F   Hårdhewalss höö aff By engen               16 lass
      Höö aff een engesfiell i Måssengen huilken
      ähr affrijtat och noterat med  C
      folio 49                                                 2 lass
     
      Till Gunbyen ähr squaltequarn som
      går lijtet hööst och wåår

      Till Gunbyen ähr skogh och
      mulebete godt

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Grund jord
Suag jord
Grund jord