A2:82-83


(Rubrik.)   Olands häradh     Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Adelunda Prestegårdh
B   Uthsäde det ena åhret till Prästegården       31 tunna
C   Uthsäde det andra åhret i Östra gierdet      28 tunnor
D   Uthsäde i wreten till samma åhr                 4 1/2 tunna
E   Hårdhewalss höö aff Stoor engen till          80 lass
F   Hårdhewalss höö aff Lille engen till              6 lass
G   Hårdhewalss höö aff een engh till               10 lass
H   Een betes hagha till Prästebolet

      Till Prästebolet ähr huarken skogh
      eller mulebete

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Marma ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer myl-la
Grund jord
Leer myl-la
Adelunda kyrkia
Grund jord
Grund jord
Grund jord
Leer myl-la
Leer mylla
Kleffs ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Fohammars ägor på denna sijdhan