A2:84


(Rubrik:)    Olands häradh

      Notarum explicatio

A   Eketomt ähr itt skattetorp  3 1/2 öressland
B   Uthsäde det ena åhret              7 3/4 tunna
C   Det andra åhret                       7 1/2 tunna
D   Hårdewall och smått starrhöö
      aff By engen                           50 lass

      Till detta torpet ähr skogh
      och mulebete godt

(Karttext:)
Swag jord
Leer myl-la
Swag jord
Grund jord
Grund jord