A2:85


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Effterskrifne wreter liggia till Foham-
      mer och ähra specificerade som effterfölier
                    
A   Een odes1 engh
B   Een obrukat wret
C   Een wret
D   Een wret
E   Een obrukat wret                    Specificerade
F   Een obrukat wret                    folio 86.
G   Een obrukat wret
H   Een wret
I    Een wret
K   Een wret
L   Een obrukat wret
M   Een wreet

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Swagh jordh
Suagh jord
Suag jordh

Författad år 1642 af Mårten
Christiernsson

___________________
1 Fel för ödes?