A2:9


(Rubrik:)  Tuna Sochn

Notarum explicatio

A   Norre Edinge ähr 2 skattehemman
      huardera           8 öressland
B   Uthsäde till hele byen i öster gierdet              15 tunnor
C   I lilla gierdet till samma åhr                             2 tunnor
D   Det andra åhret i westra gierdet                    10 1/2 tunna
E   I det andra gierdet till samma åhr                    5 3/4 tunnor
F   Wester engen hårdhewalss höö till                 20 lass
G   Hårdhewalss höö aff öster engen                  30 lass
H   Hårdhewalss höö aff lille engen                     10 lass
NB  Detta engesstycke ligger till Lydinge huil-
      ket tillförende haffuer legat under byen

      Till denne byen ähr skog till wedh och
      gierssle mulebete godh, fiskiewatn
      intet

      Specialis  explicatio

1   Wester gården ähr skatte      8 öresland 1
      Uthsäde det ena åhret                                  8 1/2 tunnor
I    En wret till detta åhret                                   5/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                               8 tunnor
      hårdhewalss höö till                                     30 lass
     
2    Öster gården2 ähr skatte     8 öresland3  
      Uthsäde det ena åhret                                 8 1/2 tunna
K   En wret till                                                   3/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                              8 tunnor
      Hårdhewalss höö till                                   30 lass

(Karttext:)
Moo jordh
Grund jordh
Moo jord
Leermylla
Leer myl la
Leer myl la
Leer myl la
Söder Edinge ägor på denna sijdhan
Grund jord
Grund jord
Öster Edinge ägor på denna sijdhan

_____________
1
örissland ms
2 Oster gården ms
3
örissland ms