A2:90-91


(Rubrik:)   Olands häradh   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Spröslinge ähr 4 hemman. Alle tilhopa 32 öressland
B   Uthsäde till denne byen det ena åhret           18 tunnor
C   Uthsäde i Södre gierdet till samma åhr         21 tunna
D   Uthsäde till hele byen det andra åhret          17 tunnor
E   Uthsäde i Östra gierdet till samma åhr          17 tunnor
F   Höö aff By engen halffparten hårdhwall och halff-
      parten starr och fräken                                200 lass
G   Een engesfiell till Drälinge                             10 lass

      Till denne byen ähr ingen skogh
      mulebete lijtit

      Specialis explicatio

      1.  Öster gården ähr skatte     9 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret       10 15/16 tunnor
      Det andra åhret                                           9 9/16 tunnor
      Höö aff engerna                                          56 lass

      2.  Andra gården ähr skatte    6 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret        7 5/16 tunnor
      Det andra åhret                                           6 3/8 tunnor
H   Een wret till samma åhr                                  5/8 tunnor
      Höö aff engerna tilhopa                               38 lass

      3.  Tridie gården ähr skatte   8 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret        9 3/4 tunnor
      Det andra åhret                                           8 1/2 tunna
      Höö till                                                       50 lass

      4.  Fierde gården ähr skatte         9 örissland
           Lijka medh Öster gården i åker
          och engh.

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Sunss ägor på denna sijdhan
Grundh jordh
Drälinge ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Grund jord
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ekeby ägor på denna sijdhan
Rydinge holms ägor på denna sijdhan