A2:92-93


(Rubrik:)   Olands häradh   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Bergha ähr 2 skatteheman. Både tilhopa  16 öressland
      Och i samma byen ähr een skatte uthiordh
      Leerdalen benemdh  1 1/2 örissland
      huilket in speciale explicatione wijdare der
           om förmäles
B   Uthsäde till denne byen det ena åhret          11 tunnor
C   Uthsäde i wreten till samma åhr                  2 1/4 tunna
D   Uthsäde i Lilla gierdet till sama åhr              9 1/4 tunna
E   Uthsäde på uthiorden till samma åhr            4 1/2 tunna
F   Uthsäde till hele byen det andra åhret          18 1/2 tunna
G   Hårdewalss höö aff Byengen                      70 lass
H   Hårdewalss höö aff uthiorden                      9 lass

      Till denne byen ähr skogh,
      mulebete och fiskiewatn lijtit

      Specialis explicatio
     
      1.  Norre gården ähr skatte    8 örissland
      och äger denne gården i uthiorden
      som öffwer benämt1 ståår      1 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret      11 3/8 tunnor
      Uthsäde på uthiorden till samma åhr            2 7/8 tunnor
      Uthsäde till samma gårdh det andra åhret    9 1/4 tunna
I    Een wret till samma gårdh                            3/4 tunnor
      Höö till samma gårdh                                 35 lass
      Höö aff uthiorden                                        6 lass
      Humblegårdh till                                         50 stenger

      2.  Södher gården ähr skatte    8 örisland och äger
      i uthiorden som ofwanbenämdt ståår   1/2 öressland
      Uthsäde till Södher gården                          11 3/8 tunnor
K   Een wret till samma åhr                                7/8 tunnor
      Uthsäde på uthiorden till samma åhr             1 7/16 tunnor
      Uthsäde till Södher gården det andra
      åhret                                                           9 1/4 tunna
      Höö till samma gård aff Byengen                 35 lass
      Höö aff Uthiordz engen till                           3 lass
      Humblegårdh                                              400 stenger
     

(Karttext:)
Tolförebyens ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Jässe jord
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Jässe jord
Grund jord
Jässe jord
Jässe jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Weskinge ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Weskenge siöen

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum