A2:94-95


(Rubrik:)   Olands häradh   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Sundh ähr 4 hemman.  Alle tilhopa   32 öressland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret         16 1/2 tunna
C   Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr       14 1/2 tunna
D   Uthsäde till hele byen det andra åhret     23 1/2 tunna
E   Hårdhewals och smått starr aff Byengen  200 lass

      Till denne byen ähr skogh till wedh
      och giärssle, mulebete till nödhtörfften

      Specialis explicatio

      1.  Norre gården ähr crone     4 1/2 öressland
      Uthsäde det ena åhret till denne gården   4 5/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                          3 1/4 tunna
F   Een wret till                                              3/4 tunnor
      Höö till samma gårdh                              28 lass

      2.  Andra gården ähr skatte    8 öre och 20 pengland
      Uthsäde till denna gården det ena åhret    8 1/2 tunna
G   Een wret till samma åhr                             1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                         6 7/16 tunnor
      Höö till samma gårdh                              55 lass

      3.  Tridie gården ähr skatte  9 öre och 4 pengland
      Uthsäde det ena åhret                             8 7/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                          6 11/16 tunnor
      H
öö till                                                    57 lass

      4.  Fierde gården ähr skatte   9 1/2 öresland
      Uthsäde det ena åhret                             9 3/16 tunnor
      Det andra åhret                                      6 15/16 tunnor
H   Een wret till samma åhr                            1/8 tunna
      Höö till samma gårdh                              60 lass

(Karttext:)
Fohammers ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Leer mylla
Fohammers ägor på denna sijdhan
  

Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Nywella ägor på denna sidhan
Grund jord
Sprösslinge ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Ekeby ägor på denna sijdhan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum