A2:96


(Rubrik:)   Olands häradh

      Notarum explicatio

A   Åålsunda
ähr itt skattehemman    6 öres
      och haffuer i Tolfförebyen           10 öresland
B   Uthsäde till denne gården i Norre gierdet    10 tunnor
      Uthsäde i Tolfförebyen till samma åhr         7 13/16 tunnor
C   Uthsäde det andra åhret i Södhra gierdet    10 1/2 tunna
      Uthsäde i Tolförebyen till samma åhr           7 3/16 tunne
D   Een wret i Tolfförebyen                               1/8 tunna
E   Höö aff Byengen                                         60 lass
F   Höö aff 3 enges fieller i Tolfförebyen           11 lass
      Höö aff Tolfförebyens engen                      13 lass

(Karttext:)
Öster Woxoms ägor på denna sijdhan
Leer myl-la
Grund jord
Stam siöen
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Södre Ålsunda ägor på denna sidhan
Tolf öre byens ägor på denne sidhan