A2:98-99


(Rubrik:)   Olands häradh  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Weskinge ähr 6 skattehamman. Alle tilhopa  40 öresland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret                 19 tunne
C   Uthsäde i Wester giärdet till samma åhr           20 tunnor
D   Uthsäde i wreten till samma åhr                       7 tunnor
E   Uthsäde till hele byen det andra åhret              18 tunne
F   I Södher gierdet till samma åhr                        17  tunnor
G   Hårdhewalss höö aff Byengen                         40 lass
H   Hårdhewalss och smått starr höö aff Wester engen  80 lass

I    Höö aff Eke skogs engen                                50 lass

      Till denne byen ähr skogh till wedh och
     gierssle, mulebete och fiskiewatn något lijtet

      Specialis explicatio

      1.  Öster gården ähr skatte   5 1/3 örissland
     
Uthsäde till denne gården det ena åhret           6 1/8 tunna
K   Een wret till samma åhr                                  1 1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                 4 5/8 tunnor
L   Een wret till samma åhr                                    7/8 tunnor
M   Een wret till samma åhr                                  1/16 tunna
      Höö till Öster gården                                     23 lass
      Humblegårdh till                                             50 stenger

     
2.  Andra gården ähr skatte    5 1/3 örissland
          
Lijka medh Öster gården i åker och engh
N   Een wret till                                                   1/2 tunna
O   Een wret till                                                   1/2 tunna
P   Een wret till                                                    7/8 tunnor
      Till denne gården ähr een skogs eng affrijtat och
      noterat medh E  folio 100                              6 lass
      Humblegårdh till                                           100 stenger
      Till denne gården ähr een uthiord  Lilla Steensunda  1 1/3 örisland
      huilken uthiord ähr affrijtat folio 100.
      Uthsäde på uthiorden det ena åhret               2 3/4 tunnor
      Uthsäde på uthiorden det andra åhret           1 3/8 tunnor
      Höö aff uthiordz engerna                             10 lass

      3.  Tridie gården ähr skatte  6 1/2 öressland
     
Uthsäde till denne gården det ena åhret        7 7/16 tunnor
Q   Een wret till samma åhr                                7/8 tunnor
R   Een wret till samma åhr                                 5/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                             5 11/16 tunnor
S   Een wret till samma åhr                               1 1/4 tunna
      Höö till denne gården                                 27 lass
     Humblegårdh till                                        100 stenger
#    Till denne gården ähr een uthiordh i Lilla Steensunda
      1 1/3 örissland huilken ähr affrijtat folio 100.
      Uthsäde till uthiorden det ena åhret            2 3/4 tunnor
      Det andra åhret                                         1 3/8 tunnor
      Höö aff uthiordz engen                               10 lass

      4.  Fierde gården ähr skatte 6 öre och 20 pengland
     
Uthsäde till denne gården det ena åhret      7 13/16 tunnor
T   En wret till samma åhr                                  3/4 tunnor
V   Een wret till                                                 7/16 tunnor
W   En wret till                                                 1/2 tunna
X   Een wret till                                                1/8 tunna
Y   Een wret till                                                1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret till samma gård     5 15/16 tunnor
Z   Een wret till samma åhr                               1 1/4 tunna
1    Een wret till                                                 1/16 tunna
      Höö till denne gården                                  20 lass
      Humblegård till                                           100 stenger

      5.  Fempte gården ähr skatte   5 1/2 öressland
     
Uthsäde till denne gården det ena åhret        6 5/16 <tunnor>
2    Een wret till samma åhr                               1 1/16 tunna
3    Een wret till                                                  1/4 tunna
4    Een wret till                                                  1/4 tunna
5    En wret till                                                   3/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                              4 13/16 tunnor
6    En wret till samma åhr                                 1 1/8 tunna
      Höö till samma gårdh                                  24 lass
      Humblegårdh till                                         200 stenger

      6.  Den siette gården ähr skatte  10 1/2 örissland
     
Uthsäde det ena åhret                                12 1/16 tunna
7    Een wret till                                                 5/8 tunnor
8    Een wret                                                     1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                             9 3/16 tunnor
9    Een wret till samma åhr                              1 1/4 tunna
      Höö till                                                      44 lass
      #  Höö aff een skogs engh affrijtat och noterat
      medh  F  folio 100.
      Huilken lyder till 3 gården i Weskinge

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Grund jord
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Betess mark
Leer mylla
Leer myl-la
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Betesshager
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Leer myl-la
Leer mylla
Leer mylla
Berga ägor på denne sidhan
Lilla Stenssuna ägor på denna sidhan
Weskinge siöen
Ola ägor på denna sijdhan
Ingeuästas1 ägor på denna sidhan

______________________
1 Fel för Ingenästas?