A2:Register


giordt den 12 november anno 1700
Härader            Sochnar             Bye nampn                                  Folio

                                                   Öster Edinge                               3
                                                   Wretar till Öster Edinge               4     
                                                    Söder Edinge                             7     
                                                    Norr Edinge                               9                                                                                                 Myssinge                                  11
                                                    Eng och wretar till Myssinge      12
                                                    Eng och wretar till Sarringe        13
                                                    Sarringe                                    15       
                                                    Eng och wretar ill Sarringe         16
                                                    Tuna Kyrckeby                         19           
                                                    Wretar till Tuna Kyrckioby        17
                     Tuna socken            Prestegårdens fääbodar             20
                                                    Tuna Prästegård                        21
                                                    Börsta                                       23
                                                    Häcklinge                                  24
                                                    Nywalla                                     27
                                                    Eneby                                        28
                                                    Krogesta                                   31
Olandz härad                                Eng till Krogesta                        32
                                                    Wretar till Wittia                        33
                                                    Wittia                                        34
                                                    Hästesta uthjord                        36
                    Staby socken            Nedre Staby                             38  40
                                                    Öfwer Staby                              39
                                                    Bärsta                                        41
                                                    Gränum                                      42
                                                    Nyby engiar och wretar              44
                                                    Nyby                                         45
                                                    Skiberga                                    47
                                                    Engiar och kiärr till Wässby        48  49
                                                    Wässby                                     51
                                                    Ubby                                         52                                                                                                                                           Åby                                           53
                                                    Jönninge                                     55
                                                    Jönninge wretar                          56
                                                    Miölsta                                       57
                                                    Inninge medh des wretar             58  60

                                                                      Spånga


Härader           Sochnar              Byenampn                        folio                                                                                         
                                                  Spånga                              63
                                                  Skoby                               64
                                                  Söderby                            66
                                                  Åål                                    68
                                                  Engiar till Jordzlunda          69
                                                  Jordzlunda                         71
                                                  Traneby                             73
                                                  Fredsta                              75
                                                  Fredsta engiar och wretar   76
                                                  Klefs ängiar och wretar      77
                                                  Klef                                   78
                                                  Klefs wretar                       80
                                                  Gunnbyn                            81
                                                  Adelunda Prästegård          83
                                                  Eketompt                           84
                                                  Fohammars wretrar            85
                                                  Fohammar                         87
                                                  Wästerwoxum                    88
                                                  Spröslinge                          91
                                                  Berga                                93
                                                  Sund                                  95
Olandz härad                             Åhlsunda                            96                                                                                                                  Adellunda socken   Torlföre by                         97
                                                  Weskinge                           99
                                                  Lilla Stensunda uthjord       100
                                                  Adelunda klockare gård     103
                                                  Marma                               103
                                                  Giärdes byen                      104
                                                  Hagebärga                          105
                                                  Sydinge Ösby                     107
                                                  Mählby                               108
                                                  Ödes landet i Golfwesta      109
                                                  Golfwesta                           110
                                                  Torsunda                            112
                                                  Skarpös by                         113
                                                  Giählsta                               115
                                                  Fröijesta                              116
                                                  Glåttesta                              117
                                                  Gehla                                   118                   
                              
                                                                         
Härader               Sochnar                  Byenampn                               folio              

                                                          Fureby                                    122
                                                          Sydinge                                   122
                                                          Bärby och Boda                      124
                                                          Mångsta                                   125
                                                          Norlösta                                  127
                                                          Söder Lusta                             128
                                                          Onsby                                      129
                                                          Wettstad                                  130
                                                          Skräddaretorpet                       130
                                                          Norgiärde                                 132
                                                          Bollinge                                    133
                                                          Wässby                                    134
                                                          Lödeby                                     137
                                                          Lödeby uthängiar                       136
                                                          Mysslinge                                  138
                                                         Spånga by och Ekeby landet       140
                                                         Happesta                                    140
                                                         Happsta                                      141
                                                         Kiällberga                                   142
                                                         Hammarby                                  144
Olandz härad    Morkare socken      Swänsarfwe                                 146
                                                        Transätter                                    148
                                                        Pinga                                           149
                                                        Hallbygda                                    151
                                                        Boteby                                        152
                                                        Åby                                             154
                                                        Norkulla                                      156
                                                        Knaby                                         157
                                                       Noorby                                        158
                                                       Horssebolet                                  160
                                                       Österby                                        161
                                                       Söderby                                       162
                                                       Östanåå                                        164
                                                       Skarphära                                     167
                                                       Öfwerby                                       166
                                                       Morkare kyrkia och Klåkargård    169
                                                       Bool                                              170
                                                       Ulsarby                                          172
                                                       Söderkulla                                      175
                                                       Fligmyra                                         176
                                                       Halföre by                                      176
                                                  

Härader                      Sochnar                  Byenampn                           folio

                               Höckhufwud socken   Bårgärde                             179
                                                                 Hannunda                            180
                                                                 Fymora                                181
 Olandz härad                                           Folckemora                          183                                  
                                                                 Lysta                                    185
                                                                 Lundby utjord                       184
                                                                 Rådarne                                187
                                                                 Sandby                                 188
                               Ekeby socken            Ingewasta                              191
                                                                 Dyflinge                                193                                                                                                   Ekeby kyrckia och prästgård 194
                                                                 Rijstad                                   195
                                                                 Röörby                                  196
                                                                 Blacksta                                 196
                                                                 Hånestad                                198
                                                                
                                                                 Skillnadz charta emellan
                                                                 Österby bruk och Aca-
                                                                 demia hemmanen
                                                                 giordt af Mårten Christiernson
                                                                 anno 1643. Finnes ibland dhe
                                                                 geographische chartorne