A3:10


(Rubrik:) Siuhundratz häradh.

            Notarum Explicatio.

A.         Söderby skattehemman 1.
             Cronoheman                  1.
             Frälseheman                  1.
B.          Norregärdet vthsäde            22 1/2 tunna
             j samme gärde är godh swartmylla.
C.         Södergärdet vthsäde             26 1/2 tunna
             medh både wreterne som och såes
             samme åhr och medh samme cha-
             ractere noterade.
D.         En lind i söderwreten kan upp-
             giöras till åker är                    7 1/2 tunneland
             J theße gärden är och swartmylla.

             Norregården skatteheman 1
             hafwer i byamåhl                  46 alnar
             Vthsäde i norregärdet             8 3/8 tunna
             J södergärdet vthsäde            9 6/8 tunna
             med wreterne.
E.          Engh till höö                          35 laß
             medh gärdehöö och alt.
             Ibidem noterat ???
             hafwer
<i by>amåhl1             4<.>2 alnar
             Vthsäde <i>3 <norr> gärdet 7 1/8 tunna
             J sö<dher>gärdet4                 8 7/8 tunna
             medh ???
E.          Engh till höö                          825 laß
             medh gärdehöö och alt.
             Ibidem cronohemman  1.

             Södergården frälsehemman 1
             haffwe<r>6 i byamåhl            35 alnar
             Vthsäde i norregärdet             6 3/4 tunna
             J södergärdet                         7 5/8 tunna
             Eng till höö                             30 laß
             Medh gärdehöö och alt.
             Till de<nne>7 föreskrefne by är godh
             skogh och vthmark och är be-
             lägen ??? å byen åth Skä-
             dri sochn.
             Fiske är här till och gott.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Finneby gärde wedh sampt och deres engh.
Lind
Scala ullnarum.                
1 i byamåhl] Endast amåhl synligt ms
2 Troligen 4 och därefter en eller flera siffror till ms
3 i ej synligt ms
4 Endast och gärdet tydligt ms
5 Troligen 82 ms (2 fullt tydligt)
6 Endast haffwe synligt ms
7 Endast de synligt ms