A3:107


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Gubboo een skatte vthiordh ähr ett öre landh
               och ligger på Bägby egor.
B.           Vthsädhe i norregiärdet dett ena åhret        4 1/16 tunna
C.           Vthsädhe i södre giärdet dett andra åhret   3 1/4 tunna
D.           En wret såeß medh södher giärdet             9/16 tunna
E.           Engh nyrogd fult medh stora stubbar höö    4 laß
              Giärdeß höö åhrligen                                  2 laß
              Godh skog och mulbet medh Bägby1.

F.           Hårß skogh ett tårp ligger på Vntra egor
             
och på stora heedhen.
G.           Vthsädhe dett ena åhret                             11/16 tunna
H.           Vthsädhe dett andra åhret                          13/16 tunna
               Eng om höö alß i hoop i giärden                 3 laß
               Mehra eng haffwer detta torp jntett, vtha<n>
               dett bryter löff i skogen.
               Skog och mullbet effter nötorfften.

i               Denne eng lydher till södher gården i
                Wäß by och kallaß Fää boodhan om höö  3 laß

(Karttext:)

Sandjord.
Stora heedhen på den sidhan
Sandh och örr jordh.
Sand jordh.
Sandh och örr jordh.
Betz haga
Skogh och mulbet på alla sidher  
1 Bagby ms