A3:11


(Påteckning:) Upuist uid kunglig riddere sgn? på Christenæholm år 1813.
(Rubrik:) Ringbo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Ringbo kyrkia.
B.         Ringbo prästegårdh.
C.         Norregärdet vthsäde            22 tunnor
D.         Södergärdet vthsäde            24 tunnor
             medh österwreten, hwilken och är
             medh samma charactere noterad.
             J södergärdet är mäst swartmylla.
E.          En skarp lind i norregärdet, doger
             att giöra åker aff.
F.          Engier till prästegården om höö
             alle tillhopa till                      50 laß
             Till Ringbo prästegårdh lyder och
             ett tårp kallas Jacobztårp och är
             på skogen belägit.

             Änn en fiäll på skogen och belä-
             gen, hwilken är afdelt prästegården
             till vthmark.

             Fiske till prästegården i Stym-
             ningen

(Karttext:)

Stymningen lacus.
Sank kärr engh
Hård waldz eng
Lerjordh
Leerjordh1
Lijsta gerde proxime.
Scala ullnarum.2

1 Härefter senare blyertsanteckning 1640 af Sven Månsson ms
2 Påteckning längst ned författad vid år 1640 af Sven Månsson ms