A3:115


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Ramßöö skatte tårp ligger
               på almenige egor vthi stora elffwen.
B.           Vthsädhe dett ena åhret                           1 3/4 tunna
C.           Vthsädhe dett andra åhret                        1 1/2 tunna
D.           En wret såeß1 samme åhr                           5/8 tunna
E.            Hem engen måß wall medh sten
              
tuffwor och lingon rijs om höö                  6 laß
               Giärd höö åhrlige                                     2 laß
F.            En öö vthi elffwen kallaß Mörck
               öön, skiön walß2 eng om höö                  12 laß
               En öö kallaß Biörß öön höö                     7 laß
               Eliest så slår denne tårpare
               medh loff på Vntraa egor och
               får höö                                                    10 laß
               2 styckin skualte quarnar står
               i Vntra fårßen går mäst hela åhret.
               Ett åhl fijske der som quarnen
               står duger jntett så synerligen.
               Gått fijske medh giäddor och ab-
               borrar, mörter och ander små fijsk.
               Godh timber skog, näffwer skog,
               baste skog och skiönt mulbet.
G.           En öö ligger i elffwen kallaß
               Röder öö, hård wall medh eek
               skog, lydher till num. 1, 2 och 3
               i Vntraa, folio 113, om höö                       3 laß

(Karttext:)

Håßunda sachen på den sidan 1/16 mill här ifrån.
Örjord och swart mylla
Ör och swart myla
Stora elffwen
(Ett par senare blyertsanteckningar
1 saeß ms
1 skion walß ms