A3:119


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Finn swedh eller Biörkwij kallaß detta
               tårp och ähr jntett öre tall lagdt på.
               Ligger på Vntraa egor, ähr vpbyght för1
               tiugu åhr sen.
B.           Vthsädhe dett ena åhret i norregärdet     2 1/2 tunna
C.           Södher giärde sår samma åhr                 1 1/8 tunna
D.           Vthsädhe dett andra åhret i millangärdet 3 1/8 tunna
E.            Måß walß eng medh tuffwor höö            5 laß
F.            Starr walß eng medh sten ibland höö      3 laß
G.            Eng om höö i norrgiärdet                       6 laß
H.            Eng om höö i södhergiärdet                   4 laß
I.             Eng om höö i millangiärdet                     2 laß
                                                 Summa höö       20 laß

                Godh skogh och mulbet medh Vntraa
                samp fijskee effter nötorfften.

(Karttext:)

Vntraa på den sidan nä<r>mast.
Sanck ler jordh.
Skog och vth mark på alla sidhor.

1 for ms