A3:12-13


(Rubrik:) Ringbo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Lijsta skattehemman 2, frälsehemman 1.
B.         Östergärdet vthsäde            26 tunnor
             J samme gärde är swartmylla och
             leerjordh iblandh.
C.         Linder i bemälte gärde, hwilke kunna
             duga att giöra åker aff.
D.         Wästergärdet vthsäde         24 tunnor
             J detta gärdet är swartmylla något
             blandat medh leer.
        1.  Norregården skattehemman 1 är 11 öresland
             Vthsäde i östergärdet         13 tunnor
             J wästergärdet vthsäde       12 tunnor
E.          Engh till höö                       35 laß
        2.  Ibidem skattehemman är 6 öresland
             Vthsäde i östergärdet           7 tunnor
             J wästergärdet                     6 1/2 tunna
E.          Engh till höö                       17 laß
        3.  Ibidem frälsehemman 1 är 5 öresland,
             sahlig herr Erich Bielkes.
             Vthsäde i östergärdet           6 tunnor
             J wästergärdet                     5 1/2 tunna
E.          Engh till höö                       15 laß
             Till denne föreskrefne by är skog nogh
             och räcker alt inn till Lohäradh.
             Fiskewatn är här till intet, vthan
             the måste tillijta andre.

(s. 13)

            Notarum Explicatio.

A.         Kinby frälsehemman  4.
             Cronoheman              1.
B.         Norregärdet vthsäde 34 3/8 tunna.
             J bemälte gärde är god swartmylla.
             Vthsäde till hwart heman
             i bemälte gärde          6 7/8 tunna
C.         Södergärdet och
             östergärdet vthsäde  39 3/8 tunna
             Vthsäde till hwart heman
             i deße gärden             7 7/8 tunna
             J detta gärdet är sammeledes
             swartmylla.
D.         Lindh i östergärdet.
E.         Deße wreter lyda till alle hem-
            manen, 1 till huarthera he-
            manet, och äre tilhopa 5 tunnorland.
            Vnderstundom lägges the ödhe
            och stundom äro the brukade.
F.         Eng till hwart heman 90 laß
            medh gärdehöö och als.
            Deße föreskrefne hemanen äre godhe
            höö heman.

            Till denne by är skön skogh
            och fiskewatn.

(Karttext:)

Här tager Ringbo prästegårdhz gärde wedh
På dhenne sijdan tager Kareby gärde wedh.
På denne sijdan swarer Lohäradz skogen emot.
På denne sijdan tager Finby engh wedh.
Kunby siön.
Walkby frälsehemmans ägor på denne sijdan1
Tompta eng proxime
Bärb<y e>ng2 proxime
Scala ullnarum.

1 Härefter senare blyertsanteckning: författad vid år 1640 af Sven Månson
2 Endast Bärb ng synligt p.g.a. skada i papperet ms