A3:125-126


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Orßboo skattehemman 1 ähr 7 öre landh.
B.           Vthsädhe dett ena åhret i norgiärde             3 tunnor
C.           Wäster giärdet såeß samma åhr vthsädhe    6 1/2 tunna
D.           Vthsädhe i millan giärdet dett andra åhret    5 3/4 tunna
E.            Vthsädhe i södhre giärdet såeß samma åhr 4 3/4 tunna
F.            Stor engen måß wall små starr botten hård vall
               
iblan om höö                                             70 laß
G.            Lill engen måßwalß eng om höö                   6 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                      6 laß
H.            En humblegårdh.
                                                    Summa höö          82 laß

                Till detta hemman ähr godh timberskog, löff
                skog och ander tarffwe skog, skiönt1 mulbet,
                fijske ähr här jntett.

(Karttext:)

Lågh boo engh proxime
Ler jord.
Lindh
Ler och swart mylla.
Bäckloßen engh proxime
Ler jordh
Skog och vthmark på den sidhan.
Lerjordh.
Scala ullnarum.

1 skiomt ms