A3:128


(Rubrik:) Tijärp sochn.

             Notarum Explicatio.

A.           Denne engh lydher till Östan-
               bäckian i Halß, måß walß eng och
               småstarr wall om höö                  50 laß
               Denne eng ähr ffwll medh storskog,
               sten och bärgh, duger och denne eng
               till att rödia mehr eng aff.
               Folio 131.

(Karttext:)

Scala ullnarum.