A3:131


              Notarum Explicatio.

               Denne enge fiällar lyda till åtskil-
               lige byia.

A.           2 engifiällar lydher till Östan bäckian
               i Halß, måß wall och små star om höö             20 laß
B.           3 eng fiällar lydher till Wäßby byn måß
               wall och star om höö                                      16 laß
C.           2 eng fiällar lydha till prästegården
               hård wall om höö                                            6 laß
D.           En eng fiäll lydher till Tarß lundh hård
               wall om höö                                                    4 laß
E.            En eng fiäll lydher till Twffwa hård
               wall om höö                                                    6 laß
F.            4 eng fiällar lydher till Wästan bäckan
               i Halß, måß wall, små star och hård vall
               om höö                                                          68 laß
G.           Wäster engen lydher till Wästan bäckan
               i Halß, måß wall och små star höö                   40 laß

(Karttext:)

Prästgårdens eng på den sidhan
Skog och vth mark på den sidhan
Munga egor proxime
Halß giärde på den sidhan