A3:133-134


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Stoor engen lydher till Sönanbäckia i Munga,
               måß walß engh medh små starr och skiön wallß
               engh iblandh om höö 160 laß och finß
               jgen folio 135, littera H.
B.           Stenß myra eng lydher till Sönanbäckian i
               Munga, fräcken och groff starr wall om höö      80 laß
               och finß igen folio 135, littera I.
C.           Rudu engen, lydher till num. 1 i Munga
               södher om bäcken, om höö 10 laß måß wallß
               engh och finß igen näste folio 135, littera K.
D.           En squalte quaren går hööst och wår och
               lydher till Muskar och till num. 2 i Munga
               södher om bäcken.

(Karttext:)

Store skogen på den sidan.
Ensta och Wija eng på den sidhan.
Scala ullnarum.