A3:14


(Rubrik:) Siuhundratz häradh.

            Notarum Explicatio.

A.         Jämlinge cronohemman 1/2.
B.         Wästergärdet vthsäde          8 1/2 tunna
             medh norre wreten, hwilken
             såes samma åhr.
C.         Östergärdet vthsäde            7 1/2 tunna
             J bådhe 2 föreskrefne gärden är
             mäst leerjordh.
D.         Denne eng är illak och skarp
             waldh i och drager höö        8 laß
             Gerdehöö til detta heman     2 laß

             Till detta hemanet är ingen mehr
             skog heller vthmark änn såsom
             det är här afrijtat. Fiskewatn
             hafwer det något lijtet.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Söderby ägor wedh.
På denne sijdan tager Rijsby engh wedh.
Scala ullnarum.