A3:140


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Denne eng lydher till Sönnan bäckia i Eensta folio 141.
               Små starr walß engh om höö                      18 laß
B.           Jngebårboo måß wall och små star wallß
               engh lydher och till Sönnan bäckian i Ensta
               om höö                                                      26 laß
C.           Myckle myra eng lydher till Wija och
               till num. 1 och 3 i Ensta, nordan om
               [om] bäcken, måß wall och små star walß
               engh om höö                                              ??? laß
D.           Myckle myra eng lydher till Nordan-
               bäckian i Ensta, måß wall och starr om höö 36 laß
E.            Lång Rudu engen måß wall och
               starr, lyder till Wija och till num.
               1 och 3 i Nor Ensta om höö                        30 laß
F.            Bäck engen måß wall och starr, lydher
               till Wija och till num. 1 och 3 i
               Ensta nordan om bäcken om höö                30 laß

(Karttext:)

Munga eng på den sidhan.
Skog och vthmark på den sidhan
Scala ullnarum.