A3:143


(Rubrik:) Tijärp sochn.

             Notarum Explicatio.

A.           Oensta skatthemman 1 1/2.
B.           Vthsädhe dett ena åhret i östre giärdet                26 tunnor
C.           Vthsädhe dett andra åhret i wästre giärdet          31 tunna
D.           2 små wretar såeß ihop medh östre giärdet         3/8 tunna
E.           Wax eengen hård walß eng medh tuffwor
               och biörck skogh, wijdhe ibland om höö            32 laß
               En skogß eng till num. 1 och 3 kalaß gamble
               engen om höö                                                    8 laß
               En engh till num. 1 och 2 kallaß Gunarffwe
               om höö                                                              10 laß
               Giärdeß höö åhrlige till hela byn                          10 laß

               Östregården och Wästregården ähro bådha för en
               vthlagor och ähro bådha i hop 11 öre landh.

1.            Östregården skattehemman ähr 7 öre landh,
               haffwer i bymåhl                        21 alen.
               Vthsädhe i B dett ena åhret                                 10 13/16 tunna
               Vthsädhe i C dett andra åhrett                             13 3/8 tunna
               Eng om höö alß i hoop                                        28 1/2 laß

2.            Millangården skatthemman 1/2 ähr 6 öre landh,
               haffwer i bymahl                        18 alnar
               Vthsädhe i B dett ena åhret                                 9 1/8 tunna
               Vthsädhe i C dett andra åhret                             11 1/4 tunna
               Eng om höö alß i hoop                                       18 3/4 laß

3.            Wäster gården skatte ähr 4 öre landh,
               haffwer i bymåhll                        12 alnar
               Vthsädhe i B dett ena åhret                                 6 1/16 tunna
               Vthsädhe i C dett andra åhret                             7 1/8 tunna
               Eng om höö alß i hoop                                       12 3/4 laß
               
               Till denne by ähr skog och mulbet effter nötorfften, men skogen ligger långt bort
               vthan andra byiar. Fijske ähr här jntett.

(Karttext:)

Halß giärde på den sidan
Wäßby giärde på den sidan
Ler jordh
Hård walß lind medh tuffwor
Ensta giärde på den sidan
Ler jordh
Ler jord.
Wäßby1 giärde på den sidan.
Ler jordh.
Ensta giärde på den sidan
Ler jordh.
Hallsta giärde på den sidan.

1 Waßby ms