A3:149-150


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Vllforß skattehemman 5, frälßehemman                 1.
B.           Vthsädhe i östergiärdett dett ena åhret                   74 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i wästre giärdet dett andra åhret1            57 3/4 tunna
D.           En vthiordz eng till num. 1, 4, 5 och 6, kallaß Ringle-
               boo, ähr 1 öre landh om höö                                 12 laß
               En eng, kallaß öster engen, ähr belägen2 wedh
               Ytry eng, om höö 10 laß och finß igen folio 152.

1.            Östregårdhen frälßehemman 1 ähr 5 öre land,
               haffwer i bymåhl                                 30 alnar
B.           Vthsädhe i östergiärdett dett ena åhret                   11 3/4 tunna
C.           Vthsädhe i wästergiärdet dett andra åhret3             8 3/4 tunna
               Eng om höö alß i hoop                                          <...>

2.            Ibidem skattehemman 1 ähr 7 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                 42 alnar
B.           Vthsädhe i östre giärdet dett ena åhret                    16 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i wästergiärdet dett andra åhret               12 13/16 tunna
               Eng om höö alß i hoop                                           <...>
E.            En humble gårdh till num. 2.
F.            En räff kula till num. 2
G.           En tulle quaren, ähr nyvpbygdh till num. 2.

3.            Ibidem skatthemman 1 ähr 6 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                 36 alnar
B.           Vthsädhe i östre giärdet dett ena åhret                    14 3/8 tunna
C.           Vthsädhe i wästregiärdet dett andra åhret               10 5/8 tunna
               Eng om höö alß i hoop                                           <...>
               Vthiordz eng i Sewaste boo 8 penning land höö    5 laß
H.           En humble gårdh till num. 3.

4.            Ibidem skatthemman 1 ähr 4 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                24 alnar
B.           Vthsädhe i östre giärdet dett ena åhret                     9 1/4 tunna
C.           Vthsädhe i wästre giärdet dett andra åhret               7 1/8 tunna
               Vtheng i Wuung bärga 8 penning land höö            6 laß
               Vthiordz eng Kopparbodha 4 penning land höö     2 laß
               Eng om höö alß i hoop                                           <...>
I.             Humblegårdh en till num. 4.

5.            Ibidem skatthemman 1 ähr 4 öre 16 penningland,
               haffwer i bymåhl                                28 alnar
B.           Vthsädhe i östre giärdet dett ena åhret                    10 7/8 tunna
C.           Vthsädhe i wästregiärdet dett andra åhret                8 5/16 tunna
               Vthiordz eng i Sigboda ähr 4 penningland om höö 2 laß
               Eng om höö alß i hoop                                           <...>
K.           3 styckin humblegårdar till num. 5.

6.            Ibidem skattehemman 1 ähr 5 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                30 alnar
B.           Vthsädhe i östre giärde dett ena åhret                      11 3/4 tunna
C.           Vthsädhe i wäster giärde dett andra åhret                8 3/4 tunna
               Een vthiordz engh, kallaß Yrß arffwe, ähr 7 penningland
               om höö 5 laß och finß igen wedh Willboo,
               folio 121, littera L.
               Eng om höö alß i hoop                                           <...>
L.            En humble gård till num. 6.

                Till denne by ähr medhell måtigh mullbet
                och timber skog, fijske jntett.

(Karttext:)

Broo giärde på den sidhan.
Rack lößen giärde4 på den sidhan
Ler och swartmylla jordh
Yffry giärdhe5 på den sidhan.
Ler och swartmylla jordh.
Obrukat
Obrukat
Obrukat
Obrukat
Obrukat
En betz haga till num. 2.
Betz haga till num. 24.
Scala ullnarum.

1 ahret ms
2 belagen ms
3 ahret ms
4 giarde ms
5 giardhe ms