A3:152


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Rack löß engen, skiön wallß engh och
               lydher till Rack lößen, om höö            17 laß och finß igen folio 148.
B.           Detta eng stycke lydher och till Rack lößen
               om höö                                              1 laß
C.           En betz haga till Rack lößen, kune duga
               till eng, och dett hafver för warit eng,
               dåå kunne dee fåå där höö                  6 laß
D.           Ett eng stycke [eng], lydher till
               Vll forß hella byn, om höö                   6 laß och finß igen folio 149.
E.            Noch ett stycke eng till hella Vll-
               forß by om höö                                   4 laß
               Denne tuå1 Vllforß eng styckin kallaß
               öster engen och ähro dene engiar
               belägne wedh Ytry engiar.

(Karttext:)

Ytry giärde på den sidhan.
Gißle boo engh på den sidan
Ytry stor engh på den sidhan
Scala ullnarum.
Årsta eng på den sidhan.

1 tua ms