A3:155


(Rubrik:) Tijärp sochn.

               Notarum Explicatio.

               Denne engiar lydha till Yffry.
A.           Stor engen måß walß engh
               medh småstarr botten i bland
               och små biork skog om höö 140 laß.
B.            Denne engh kallaß Rudu engen,
                måß walß engh medh små biork-
                skogh iblandh om höö         80 laß,
                lydher och till Yffry och finß
                igen folio 35.

(Karttext:)

Scala ullnarum
Skog och vthmark på den sidhan.
Ytry engh på den sidhan