A3:156


(Rubrik saknas)

               Notarum Explicatio.

               Denne tuå engiar lydha till Ytry.
A.           Denne engh kallaß Stor engen och
               ähr måßwalß eng medh tuffwor
               iblandh och små starr båtten
               om höö                        180 laß

B.           Denne engh kallaß Rudu engen
               och ähr sanck måß walß engh
               fult medh små biörk och gran skog
               ibland om höö              27 laß
               Lydher och till Ytry
               och finß igen folio 157.

(Karttext:)

Ytry giärde på den sidhan
Wllfor och Rack löß eng på den sidhan
Yffry engh på den sidhan
Skogh och moraß på den sidhan
Skogh och vthmark på den sidhan.
Åhrsta måßan på den sidhan.
Scala ullnarum.