A3:157-158


(Rubrik:) Tijärp häradh

               Notarum Explicatio.

A.           Ytry skattehemman 6, frälßehemman 1.
B.            Vthsädhe dätt ena åhret i noregiärdet                          58 1/2 tunna
C.            Vthsädhe i östregiärdet, såeß samma åhr                    30 1/2 tunna
D.            Vthsädhe i södher giärdet dett andra åhret                  41 tunna
E.            Vthsädhe i wästre giärdet, såeß medh södher giärdet  39 3/4 tunna
F.            Denne engh ähr hårdh walß engh medh tuffwor och
                fult medh een skog om höö                                        10 1/2 laß
                En engh till denne by, kallaß Stor engen, måß wall
                medh tuffwor och starr i blandh om höö                     180 laß
                och finß igen näste folio 156 till baka, littera A.
                Een engh till denne by, kallaß Rudu engen, ähr
                sanck måßwalß eng medh skogh iblandh om
                höö 27 laß och finß igen näste folio 156 till back,
                littera B.
                En engh till denne by, kallaß Fittiana, liger wedh
                Monckar boo, ähr jntett affmät, om höö                     20 laß
                Giärdeß höö åhrlige till denne by                                16 laß

1.             Norregården skatte hemman 1 ähr 4 öre 19 penning land,
                haffwer i by måhl                                       55 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              9 5/8 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                           8 5/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                                29 laß

2.             Ibidem skattehemman 1 ähr 7 öre 16 penning landh,
                haffwer i by måhl                                       92 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              15 5/6 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                           14 3/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                                45 laß

3.             Ibidem frälße hemman 1,
                haffwer i by måhl                                       63 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              10 7/8 tunna
                Vthsädhe i D och E dett ena åhret                              9 7/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                                31 laß

4.             Ibidem skatte hemman 1 ähr 5 öre 8 penning land,
                haffwer i by måhl                                       69 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              11 15/16 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                           10 3/4 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                                33 laß

5.             Ibidem skattehemman 1 ähr 5 öre 20 penning landh,
                haffwer i by måhl                                       71 aln
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              12 1/4 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                           11 tunnor
                Höö till detta hemman alß i hoop                                34 laß

6.             Ibidem skattehemman 1 ähr 9 öre 2 1/2 penning landh,
                haffwer i by måhl                                       106 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              18 1/2 tunnor
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                           16 1/2 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                                52 laß

7.             Ibidem skattehemman 1 ähr 5 öre landh,
                haffwer i by måhl                                       61 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                              10 7/16 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                           9 5/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                                29 1/2 laß

                Till denne by ähr timber skog och ander tarff-
                skog samp och gott mulbet, fijskee jntett.

(Karttext:)

Huß by borgß giärdhe på den sidan.
Årsta eng på den sidhan.
Ler och swart mylla jordh.
Lindh
Yffry giärdhe på den sidhan
Årsta gierde på den sidhan.
Lindh
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jord.
Duger till åker, med små enebuskar och graanskogh öfver wuxin.
Yffry eng på den sidhan.
Ler och swart mylla iordh.
Scala ullnarum.
Årsta egor på den sidhan.
Obrukat
Obrukat
Ytry eng på den sidhan.