A3:160


(Rubrik:) Tiärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Åskarby skatthemman heela 2.
B.           Vthsäde j östergärdet                                     35 1/2 tunna
C.           Vthsäde j westergärdet                                   34 1/8 tunna
D.           Hemmengh om höö till heela byyn                  40 laß

               Num. 1 är 11 öres och 1 ortugland, hafver j bymål 23 alnar
               Vthsäde j östergärdet                                     19 tunnor
               J söder gärdet vthsäde andra åhr                    18 1/2 tunna
               Höö på Hemm engen, starr wald.                    80 laß
               På Skogz engen Bäcksätter                             7 laß
               Moß eng                                                         2 laß
E.            En hage om höö                                              2 laß
F.            Hest hagen medh humblegårdarna till num. 1.
               Gierdes höö årligen                                         1 laß

               Num. 2 är 10 öresland, hafuer i bymåhl            20 alnar
               Vthsäde i östergärdet                                      16 1/2 tunna
               Vthsäde i westergärdet                                    15 2/5 tunna
G.           En wreet, sås med westergärdet, vthsäde         1/4 tunna
               Höö på hemm engen                                        60 laß
               På skogzengen Fremstengen benämndh höö   4 laß
               På Stoore kijl                                                    2 laß
               På Moßengen                                                   1 1/2 laß
H.           Eng om höö                                                      2 laß
J.            Hage om höö                                                    2 laß
K.           Beteßhage.
L.            Twenne humblegårdar.
               Gierdes höö årligen                                          1 laß

               Här till någon timberskog som duglig är
               wedbrandh, doch lijtett, fiskie intett,
               muhlebeth och så ringa.

(Karttext:)

Wallskoga gierde sampt eng proxime
Leer sandjord
Slätt starrwaldz
???
Leer, sand och klapur1
Leer, sand och klapur
Bäggby gierde med des eng proxime.          
Scala Ullnarum        
1 D.v.s. klapper